Congresses, Conferences & Seminars

Een belangrijk onderdeel van een incentive programma zijn de vergadermomenten waarop met elkaar gediscussiëerd wordt over de doeleinden die de organisatie voor ogen heeft.

Het is daarom van groot belang dat het hotel waarin men verblijft over de adequate faciliteiten beschikt die voor het welslagen van belang zijn, zoals de technische apparatuur, een air-conditioned vertrek en voldoende break-out gelegenheden. Bij de keuze van het hotel zal dit facet daarom een grote rol spelen. De hotels die J&B presenteert voldoen aan alle eisen die een ongestoord verloop garanderen. Mocht uw voorkeur naar een ander hotel uitgaan, dan zullen we u uitgebreid informeren omtrent de faciliteiten van het betreffende hotel.

 

 

congres

Congresses

Het organiseren van een congres is de ultieme uitdaging. Er zijn veel locale medewerkers bij betrokken op wie je bijna blindelings op moet kunnen vertrouwen. Alle faciliteiten dienen tot in de puntjes te zijn verzorgd en de coördinatie van de verschillende onderdelen moet feilloos kloppen. Het begeleidende programma dient boeiend of uitdagend te zijn en voor ontspanning te zorgen. J&B heeft ruime ervaring op dit gebied , kent de markt en heeft op elke locatie ervaren personeel ter beschikking om uw congres tot een succes te maken.

 

 

conferenceConferences

Er is in feite niet zoveel verschil tussen een congres en een conferentie. Meestal is een congres van grotere omvang wat betreft het aantal deelnemers. Een conferentie gaat ook meestal over meerdere onderwerpen die gelijktijdig ter sprake komen, terwijl een congres over het algemeen op één specifiek thema focust. De voorbereidingen voor een conferentie zijn dan ook ongeveer dezelfde: een goede locatie, een uitstekend hotel, adequate faciliteiten en een perfecte organisatie.

 

  

seminarsseminars

De term "seminar" heeft zijn oorsprong in het Latijn en is afgeleid van het woord "seminarium", dat zoveel betekent als kweekschool, ofwel een instituut waar mensen met een gemeenschappelijk doel bijeenkomen en door gespecialiseerde leerkrachten worden opgeleid of getraind. De zakenwereld heeft dit woord in zijn vocabulaire opgenomen en verstaat er in grote lijnen hetzelfde onder als boven omschreven. Een of meerdere experts op een bepaald gebied onderwijzen een aantal deelnemers over een specifiek onderwerp. De seminar is minder vrijblijvend dan een congres, er wordt van de aanwezigen verwacht dat ze actief deelnemen aan het programma. Voor de organisatie betekent dit dat ervoor gezorgd moet worden dat alle hinderende factoren zijn uitgeschakeld, zodat de seminar een optimaal resultaat heeft.

 

 

 

Alle accommodaties >>


Alle Topics » Neem contact op