Maria Jacobs-Bene

Maria Jacobs-Bene

Oost europese roots

 

Dat de landen waarin ik actief ben - Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Slowakije - alle in Oost-Europa liggen, berust natuurlijk niet op toeval. Ik heb zelf Oost-Europese roots en heb een uistekende kennis van hun cultuur, tradities en mentaliteit. Die kennis maakt het mij mogelijk op gelijk niveau met ze te kunnen onderhandelen en precies te weten op welke knoppen ik moet drukken om het gewenste resultaat te bereiken.

 

 

20 jaar in Nederland

 

Daarnaast woon ik al meer dan 20 jaar in Nederland, en ben hier volkomen geïntegreerd, zowel wat betreft de taal als de mentaliteit. Die mix komt mij uistekend van pas om als intermediair de wens van de opdrachtgever zodanig te "vertalen" naar de leverancier dat op een soepele manier de transactie tot stand komt.

 

kwaliteit

 

Meer dan dertig jaar ervaring in de reiswereld, zowel in Oost-Europa als in Nederland, 5 jaar lid van MPI, 10 jaar actief lid van Mice en SITE staan tot mijn beschikking om in bijna alle situaties een voor alle partijen gunstige deal te realiseren. Tot voor kort was ik in Nederland een succesvolle DMC voor hoofdzakelijk Hongarije. Thans heb ik besloten ook de andere landen tot mijn werkterrein te maken om deze nog tamelijk onbekende bestemmingen meer bekendheid te geven. In de afgelopen maanden heb ik tweemaal alle locaties bezocht om de kwaliteit van het aanbod te controleren en heb hieruit een keuze gemaakt die u op mijn website uitgebreid kunt bekijken.

 

Westerse standaarden

 

Hoe onwaarschijnlijk het misschien ook klinkt - onbekend maakt nu eenmaal onbemind - maar u zult aan de hand van de beelden en de teksten tot de conclusie komen dat de aangeboden hotels, restaurants, venues, meeting facilities en teambuildings activiteiten zich in alle opzichten kunnen meten met onze westerse standaard. Wat de bestemmingen extra aantrekkelijk maakt, is dat ze alle op maximaal 2 uur vliegafstand liggen en allemaal lid zijn van de EU. Hoewel enkele nog niet de euro hebben ingevoerd kan men er desondanks bijna overal met de euro afrekenen.